วันพุธ, 15 เมษายน 2563 16:29

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน (ดีเซล) ดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ พร้อมหลังคาไฟเบอร์ จำนวน 1 คัน