วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563 16:03

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ