วันพุธ, 29 กรกฎาคม 2563 14:43

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ