วันศุกร์, 16 ตุลาคม 2563 10:50

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย