วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563 12:57

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ