วันพฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2563 10:34

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ