ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/d2a7772c4087cb1d23402879729bb1df_S.jpg
ร่วมกิจกรรม“ปลุกพลัง เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานรากตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง” โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (Creative Industry Village : CIV)
10 ส.ค. 2563
media/k2/items/cache/872bc60c20796e08483ed67309b42328_S.jpg
จัดสัมมนา เรื่อง “ทางรอดธุรกิจและกลยุทธ์การปรับตัวขององค์กรสู่โลกการเปลี่ยนแปลงหลัง COVID-19” ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนโครงการ OPOAI + Mini ITC
05 ส.ค. 2563
media/k2/items/cache/0988feb70e6bc83b8e0daf31fb6fcee5_S.jpg
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มพร้อมร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
29 ก.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev