ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/7423cbaae268d52c59e86b38121c0e76_S.jpg
การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
19 ก.พ. 2564
media/k2/items/cache/2310c1da963682511900ab9f9b9c984a_S.jpg
ร่วมจัดฝึกอบรม เรื่อง "เสริมสร้างความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาด (Online และ Ofline)"
17 ก.พ. 2564
media/k2/items/cache/4e5d6f3d27cd727b8f7454b8db036ad5_S.jpg
ขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการโรงงานเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนตามแนวคิด BCG หากผู้ประกอบกิจการโรงงานมีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ...
27 ม.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev