ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/2c6af38145c954e86c6a9435159889fd_S.jpg
การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
22 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/76b63fdc3ebd14fa2885783fc715ece9_S.jpg
รับฟังความคิดเห็น คำขอประทานบัตรที่ 5/2562 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างของบริษัท เมททอล สตาร์ ไมนิ่ง จำกัด
17 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/8f5d2922a16eb88a1a66184821cd7178_S.jpg
การตรวจราชการของ นายสุระ เพชรพิรุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมม ประจำปี ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
19 ส.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev