ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/0500565b2c66330b88f817a497336ce8_S.jpg
ประกาศ เปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย พ.ศ.2563
11 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/17e8c469268c842468dcaec0b54ca09c_S.jpg
ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)(ศบค.)
07 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/c6149634806538966eb4075d8f46821f_S.jpg
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
06 ม.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev