รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ เป็นประธานเปิดงาน Eco Innovation Forum 2020 พร้อมมอบโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563 

24-09-2563

วันนี้ (24 กันยายน 2563) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 Eco Innovation Forum 2020 ภายใต้แนวคิด “ปรับตัวให้อยู่รอด ทางออกอุตสาหกรรม 4.0 ในยุค New Normal” พร้อมด้วย นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยมี นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช รองประธาน ส.อ.ท. และนายไพรัตน์ ตังคเศรณี รองเลขาธิการ ส.อ.ท. เข้าร่วม ณ ห้อง GH 201-202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ

สำหรับงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 “Eco Innovation Forum 2020” นี้ จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ก้าวสู่ยุค “New Normal” โดยมี พิธีมอบโล่เกียรติยศ และประกาศเกียรติคุณให้แก่นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งในปีนี้มีนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองในระดับ Eco-World Class จำนวน 3 แห่ง, ระดับ Eco-Excellence จำนวน 13 แห่ง, Eco-Champion จำนวน 34 แห่ง, นิคม/ท่าเรืออุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 จำนวน 3 แห่ง, โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 จำนวน 6 แห่ง, โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Factory) จำนวน 29 แห่ง และโรงงานที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จำนวน 35 แห่ง นอกจากนี้ยังมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรอง Water Footprint อีก 7 แห่ง