รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ เป็นประธานเปิดงาน Intermach and Subcon Thailand 2020

24-09-2563

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนชั้นนำของอาเซียน หรือ Intermach and Subcon Thailand 2020 พร้อมด้วย นายชนินทร์ ขาวจันทร์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี ผู้อำนวยการกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ต ประเทศไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

สำหรับงานอินเตอร์แมค 2020 เป็นงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและโลหะการและระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งจัดร่วมกับงานซับคอนไทยแลนด์ 2020 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตและกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมสนับสนุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย โดยมีแนวคิดการจัดงาน คือ “เทคโนโลยีอัจฉริยะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตไทย – Driving Industry Forward with Intelligent Technology” ซึ่งภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสนับสนุน รวมไปถึงการให้ข้อมูลและความรู้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยผ่านส่วนจัดแสดง Smart Factory และงานสัมมนาต่าง ๆ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 26 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา