วันตากสินมหาราช

วันศุกร์ที่ ๒8 ธันวาคม 2561 นายสำรวย เข็มทองหลาง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายธีรพงศ์ ฐานวิเศษ เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี