หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมได้มาตรวจราชการที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มาตรวจราชการที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี โดยมี นายกิติกร สุขสม อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจราชการและรับฟังข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี