ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุมรามคำแหงมหาราช

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวรัชกรณ์ ภู่อยู่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกฤษฎ์ เชาวนปรีชา นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้รับมอบหมายจากอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี