ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา  ๐๗.๓๐ น. เจ้าหน้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี