ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปักหมุดธุรกิจติดดาว By SME D Bank”

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 นายกิติกร สุขสม อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัชกรณ์ ภู่อยู่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม​​ เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปักหมุดธุรกิจติดดาว By SME D Bank ณ โรงแรมรัตนชล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี