ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2562

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวรัชกรณ์ ภู่อยู่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม​​ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้แช่อิ่มอ่างแก้ว อ.หนองใหญ่ และวิสาหกิจชุมนอ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี