ฝึกอบรมโครงการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์  หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมทัศนา การ์เด้น อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ประกอบเข้าร่วม จำนวน ๓๐ ราย