ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือในการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้การสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. นายกิติกร สุขสม อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายอภิรักษ์ อ่ำสุริยะ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน และนางสาวรัชกรณ์ ภู่อยู่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือในการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้การสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี