ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ของจังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 9.20 น. นายกิติกร สุขสม อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นางสาวรัชกรณ์ ภู่อยู่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ของจังหวัดชลบุรี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี