กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี พ.ศ.2562

กระทรวงอุตสาหกรรม  ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี พ.ศ.2562 หวังให้เกิดพัฒนาศักยภาพเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจและมีความพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครและใบสมัคร www.industry.go.th/industry_award หรือติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร 0-2202-4007 , 0-2202-4014 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เม.ย.2562