ร่วมฝึกอบรม “หลักสูตรการส่งเสริมและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศฯ”

วันที่ 26 มีนาคม 2562 นายอภิรักษ์ อ่ำสุริยะ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วยนางสาวขนิษฐา จิตสุข นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรการส่งเสริมและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศฯระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแหลมฉบัง ซิตี้ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (นายทองชัย ชวลิตรพิเชฐ) และท่านรอง ผวจ.ชบ. (นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา)         เป็นประธานเปิดการประชุมฯ