พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ น. นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยนายธีรพล สุขวัฒนาสินิทธิ์  วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ นางสาวธนัญชนก พรมศรี  นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ และนางนีระนุช  มหายศนันท์ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี