แอพพลิเคชั่น สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน ภายใต้ชื่อ "77 มีดีโชว์ หรือ ThaiBestProducts "

ประชาสัมพันธ์จ้า

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำแอพพลิเคชั่น สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน ภายใต้ชื่อ "77 มีดีโชว์ หรือ ThaiBestProducts "

ในแอพมีสินค้าเด่นของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ สามารถสั่งซื้อได้กับร้านค้าได้โดยตรง 

 

สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ IOS และ Android  ภายใต้ชื่อ ThaibestProducts

 

ระบบ ios  https://itunes.apple.com/th/app/thaibestproducts/id1441609219?l=th&mt=8

ระบบ Android  https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.industry.meedeemashow

 

อย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดกันนะคะ

 

สอบถามข้อมูล

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

โทร. 038-274124-5