การศึกษาดูงานและเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙  เมษายน ๒๕๖๒ กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พาคณะเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี เข้าศึกษาดูงานและเชื่อมโยงเครือข่าย ณ บริษัท แซนด์แอนด์ซอยล์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด จังหวัดลพบุรี