ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้รับมอบมายให้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ สนามพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ