ร่วมพิธีเปิด Kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562  เวลา 9.00 น. นายกฤษฏ์ เชาวนปรีชา นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางณัฐพร สามารถ และนางสาวธาริณี ไหลบำรุงชัย ได้รับมอบหมาย ให้เข้าร่วมพิธีเปิด  Kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านหัวโกรก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองรี จังหวัดชลบุรี