ร่วมเป็นคณะทำงานคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวรัชกรณ์ ภู่อยู่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายร่วมเป็นคณะทำงานคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บ้านหินดาด หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง และบ้านแหลมแค หมู่ที่ ๓ ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี