สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๓๐ น. นายกิติกร สุขสม อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ดำเนินการ kickoff โครงการ จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ณ วัดป่าวิชรบรรพต ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี