ร่วมพิธีเปิดงาน "Road Show OTOP งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม และOTOP นครชัยบุรินทร์"

วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางรัชกรณ์  ภู่อยู่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "Road Show OTOP งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม และOTOP นครชัยบุรินทร์" โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี