ร่วมแถลงข่าวเปิดกิจกรรมการจัดแสดงนวัตกรรม โครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่และสร้างบรรยากาศ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจพิเศษ

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกิติกร สุขสม อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นประธานการแถลงข่าวเปิดกิจกรรมการจัดแสดงนวัตกรรม โครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่และสร้างบรรยากาศ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจพิเศษ ณ โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยจะจัดกิจกรรมแสดงนวัตกรรมของสถาบันการศึกษาในจังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี