ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบไฟฟ้า สมัครเป็นจิตอาสาภายใต้โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานประจำจังหวัดชลบุรี