กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖2 นายกิติกร สุขสม อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จังหวัดชลบุรี โดยในภาคเช้า มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ หอพระพุทธสิหิงค์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และในภาคบ่ายพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี