การฝึกอบรมสร้างความตระนักด้านพลังงาน "ลดพลังงานลดต้นทุน เพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันในยุค 4.0"