ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงานและเหมืองแร่ตอบแบบสำรวจผลกระทบของสถานประกอบการโรงงานและเหมืองแร่จากสถานการณ์โควิด-19

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานและเหมืองแร่ตอบแบบสำรวจผลกระทบของสถานประกอบการโรงงานและเหมืองแร่จากสถานการณ์โควิด-19 ตามลิงค์ https://bit.ly/2KpBOEK