วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายชัชพล อินทโฉม อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายบรรลือศักดิ์ วรสันติกุล หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และผู้แทนจากชมรมโรงโม่หินจังหวัดชลบุรี (กลุ่มเขาเขิงเทียน เขาบาน เขาพุ) ส่งมอบเครื่องให้น้ำเกลือ 4 ชุด มู