โครงการเพิ่มศักยภาพ SMES ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล T-GOODTECH โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ SMEs Support Japan (SMRJ)