ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2563

กฎกระทรวง​ ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้กับผู้ประกอบการโรงงาน​ พ.ศ.​2563 กระทรวงอุตสาหกรรมยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้กับผู้ประกอบการโรงงาน จำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ทุกขนาด มีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2564