กรมโรงงานอุตสาหกรรม กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เชิญชวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม สมัครเข้าร่วมโครงการ (CSR-DIW) ประจำปี 2563 รายละเอียดเอกสารประชาสัมพันธ์และใบสมัคร ดัง link https://drive.google.com/open… ด่วน !!! ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.