ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินไทย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นางสาวรัชกรณ์ ภู่อยู่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายให้ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานฯ