ร่วมสัมมนา T-GoodTech B2B Online Matching เพื่อนักธุรกิจไทย ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563  นางสาวรัชกรณ์ ภู่อยู่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมสัมมนา T-GoodTech B2B Online Matching เพื่อนักธุรกิจไทย ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Value Chain) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม เอ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ โดยนายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธาน