จัดฝึกอบรม เรื่อง “กฎหมายโรงงานฉบับใหม่ กับผู้ประกอบกิจการโรงงาน”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดำเนินการ จัดฝึกอบรมเรื่อง “กฎหมายโรงงานฉบับใหม่กับผู้ประกอบกิจการโรงงาน”ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมรัตนชล อำเภอเเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี นายชัชพล อินทโฉม อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม