ร่วมโครงการจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28กรกฎาคม 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายอภิรักษ์ อ่ำสุริยะ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี  เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดผาสุการาม ตำบลหนองข้างคอก จังหวัดชลบุรี