จัดสัมมนา เรื่อง “ทางรอดธุรกิจและกลยุทธ์การปรับตัวขององค์กรสู่โลกการเปลี่ยนแปลงหลัง COVID-19” ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนโครงการ OPOAI + Mini ITC

วันที่ 5 สิงหาคม 2563  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จัดสัมมนาหัวข้อทางรอดธุรกิจและกลยุทธ์การปรับตัวขององค์กรสู่โลกการเปลี่ยนแปลงหลัง COVID-19ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนโครงการ OPOAI + Mini ITC ณ โรงแรมเซ็นทารา ซันไรซ่า เรสซิเดนซ์ แอนด์สวีท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 68 ราย โดยนายชัชพล อินทโฉม อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ