ร่วมกิจกรรม“ปลุกพลัง เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานรากตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง” โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (Creative Industry Village : CIV)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายชัชพล อินทโฉม อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ปลุกพลัง เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานรากตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียงโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (Creative Industry Village : CIV) โดยมีนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ณ สวนฟ้าใสไอโกะ ชุมชนตะเคียนเตี้ย ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี