ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา ๐๖.๐๐ น. นายชัชพล อินทโฉม อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวรัชกรณ์ ภู่อยู่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ  บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ฯ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล และเวลา 18.00 น. นางณัฎฐนิช ทรงแสงธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารเอนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อ.เมือง จ.ชลบุรี