รับฟังความคิดเห็น คำขอประทานบัตรที่ 5/2562 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างของบริษัท เมททอล สตาร์ ไมนิ่ง จำกัด