ร่วมการสัมมนาชี้แจงผลการติดตามและประเมินผลและนำเสนอผลสำรวจ (Success Case) โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ปี 2561-2563

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 นางสาวรัชกรณ์ ภู่อยู่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนางสาวธามิศา หน่อใหม่ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ ร่วมการสัมมนาชี้แจงผลการติดตามและประเมินผลและนำเสนอผลสำรวจ (Success Case) โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ  ปี 2561-2563 โดยนายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุม internity bollroom ชั้น G โรงแรมพลูแมนคิงเพาเวอร์ รางน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร