อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีพุทธศักราช 2563