ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ประสงค์จะติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19