ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับการคัดเลือก "รางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย The Prime Minister's Industry Award 2021" สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564

กระทรวงอุตสาหกรรม  ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับการคัดเลือก "รางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย The Prime Minister's Industry Award 2021"

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก   มกราคม - พฤษภาคม 2564  ประกาศผล และมอบรางวัล   สิงหาคม 2564

สแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดการรับสมัคร หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 3429 , 0 2202 3518 

และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ http://www.industry.go.th/industry_award/